BITS DE VIDA

Posar nom a allò que no sé quin nom posar-li se’n diu consciència | Posar nom a allò que no sé quin nom posar-li se’n diu consciència| Posar nom a allò que no sé quin nom posar-li se’n diu consciència| Posar nom a allò que no sé quin nom posar-li se’n diu consciència| Posar nom a allò que no sé quin nom posar-li se’n diu consciència| Posar nom a allò que no sé quin nom posar-li se’n diu consciència