Què és el que no vols veure?

Tant de dolor creus que hi ha al darrera de la porta del perfeccionisme, l’exigència i les expectatives amb tu i amb els altres que tries quedar-te mirant la porta sense obrir-la?

Aquesta és la vida que vols?

I si et dic que hi ha altres opcions. I si et dic que tens tot el necessari per poder triar. I si et dic que la presa de decisions és el resultat de com et posiciones enfront de la vida.

I si et dic que viure no és l’envoltori que t’esmares, cada dia, per tenir ordenat i impecable sinó que viure és l’acció tangible de la bondad, bellesa i amor que tu ets?