SENTIR amb SENTIT

Infermera de vocació i professió, amb més de 20 anys d’experiència en el Sector Salut, decideixo reinventar-me el 2014 i muntar el meu propi projecte i marca personal on em defineixo com a Arquitecta d’Emocions.

L’objectiu és poder aportar a la societat allò que vaig trobar a faltar quan estudiava i treballava d’infermera, allò que vaig trobar a faltar en la manera de cuidar, i que és essencial per poder donar cobertura a la necessitat de sentir-se escoltat, sentir-se validat i sentir-se sostingut. En resum aprendre a cuidar-me per poder cuidar-te.

El 2020 decideixo crear un mètode basat en el SENTIR que neix amb la missió d’ACOMPANYAR ALS EQUIPS DE PROFESSIONALS DEL SECTOR SALUT, BENESTAR SOCIAL i EDUCACIÓ en el seu dia a dia com una peça clau dins de l’equip de treball aconseguint que treballador i equip directiu sumin cap a un NOU MODEL HUMANITZADOR.

PROPOSTA

He creat un Itinerari Formatiu dirigit a la maduració de la persona que té la intenció d’anar un pas més enllà creant un itinerari de creixement continuat dins de l’empresa, amb tres eixos imprescindibles: DIRECCIÓ, EQUIP DE PROFESSIONALS I FORMADORA, garantint la integració adequada dels coneixements i habilitats personals, per poder passar del coneixement a la capacitació.

Consta de 4 fases que es poden dur a terme conjuntament o per separat:

FASE 1 Reconèixer el Conflicte per restablir l’Equilibri

FASE 2 Liderar mitjançant la Comunicació Oberta i No Violenta

FASE 3 Altres maneres de Fer i Sentir són possibles

FASE 4 Accions Resolutives davant de situacions imprevistes

OBJECTIUS GENERALS

EQUILIBRI EMOCIONAL, individual i de l’equip

AUGMENTAR l’eficiència en la resolució de situacions noves i/o imprevistes.

INCREMENTAR la productivitat com a resultat de l’augment de l’eficiència individual i de l’equip.

ENTRENAR la presència en un mateix i dins de l’equip.

REDUIR l’absentisme laboral.

VALOR D’IMPACTE SOCIAL

COMUNITAT: Confirmar, mitjançant l’experiència compartida, que tenim la capacitat de poder  crear altres maneres de viure i sentir generant nous models humanitzadors entre totes les  persones, independentment del gènere. 

CONVIVÈNCIA: Validar l’expressió del que sentim mitjançant una mirada de correspondència  entre totes les persones, més enllà de la situació concreta, impulsant els nous models humanitzadors des de l’alegria de viure, la senzillesa, el bon fer i l’entusiasme. 

IGUALTAT: Poder identificar el que sentim d’una manera fàcil i natural i des d’aquí actuar amb  respecte i amor cap a un mateix i cap al qui i el què ens envolta. 

TEMPS: Identificar que cadascú té un ritme diferent i que tots són vàlids alhora que  imprescindibles per poder situar-nos entre els extrems o polaritats. 

ESPAI: Respirar és imprescindible per viure. Tenir un espai per aprendre a agafar i deixar anar  i entendre com fer-ho, també. 

RECURSOS D’APRENENTATGE

  • Circuit bàsic de Trajectòria Personal per poder posar ordre al camí fet fins aquí i escollir com continuar a partir d’ara.
  • Eines elementals per a la Resolució de Conflictes Relacionals mitjançant l’entrenament d’una Comunicació Oberta i No Violenta per poder  aconseguir relacions senzilles, fàcils i autèntiques amb l’objectiu de poder negociar la millor opció per sortir tots guanyant.
  • Esquema Humanitzador per aprendre a obrir i tancar qualsevol tipus de situació, etapa o relació. 
  • Bases de l’Art Mental per poder crear, originar i engendrar una actitud lliure, autònoma i  única.

METODOLOGIA

S’impartiran coneixements teòrics i es plantejaran dinàmiques de grup on cadascuna de les  persones pugui integrar, al seu ritme, allò que més l’apropa al benestar, alleujament, comprensió i  seguretat en un mateix i en l’entorn.  

Les dinàmiques de grup es duran a terme en format individual, per parelles i majoritàriament amb  tot el grup, fent que unes sumin amb les altres de manera natural i generant vincles de proximitat  que permetin que les persones es sentin segures i es pugui establir un model de comunicació més  humanitzador.