“Els perquè de la vida és el que la Gemma m’ajuda a entendre. A conviure amb la por de forma sencilla, a plantar-li cara i veure que ets capaç de tirar endavant. M’ensenya a que la meva veu sigui escoltada. Que pots canviar el que creies que és el normal. Això és la Gemma, la mestra que m’acompanya a sentir les emocions com jo les sento i no ser jutjada. El que tú vols i què et mereixes és el que defineix el camí de vida. Això és el que fa la Gemma, donar llum al camí de la vida i li agraïré sempre.”