“Et mostra altres visions de com afrontar la vida dia a dia. He fet un aprenentatge personal que m’ajuda en el desenvolupament professional.”