“Aprens la manera de com afrontar els conflictes i situacions amb un mateix i, també, de cara a la manera de treballar amb els usuaris.”